Wiskunde P2

Getallen en bewerkingen

De getallen tot 10

De vriendjes van 10

Eenheden en tientallen

De getallen tot 20

Optellen en aftrekken tot 20

De tientallen

Optellen en aftrekken tot 100 met tientallen

Optellen en aftrekken tot 100

De maaltafels

Meetkunde

Punten, lijnen en hoeken

Vlakke figuren

Patronen herkennen

Metend rekenen

Geld -waarden

Gewicht

temperatuur

Tijd