Patronen herkennen

We zoeken telkens het stukje dat herhaald wordt.
Het stukje dat je in de kopiemachine steekt.