punten, lijnen, ....

Wat is een punt?

Welke soorten lijnen bestaan er?